Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μουσικών Αλεξανδρούπολης απαρτίζεται από τους:

  • Πρόεδρος: Δούκας Χρήστος
  • Αντιπρόεδρος: Αποστολόπουλος Κώστας
  • Γραμματέας: Επιτρόπου Περικλής
  • Ταμίας: Βραχιώλιας Ευστράτιος
  • Σύμβουλος – Μέλος: Μαργιόλης Χρόνης
  • Αναπληρωτικό μέλος: Κεκιδάκης Νίκος

Το παρόν Δ.Σ. είναι προσωρινό. Η διάρκεια του εκλεγέντος Δ.Σ. είναι το ανώτερο 6 μήνες από την ημερομηνία εκλογής του (14 Μαρτίου 2018), όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου.