Επικοινωνία

Logo SYMA

Τ.Θ. 28, 68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. 6976488448

email: info at syma.com.gr

 

Ο Σύλλογος Μουσικών Αλεξανδρούπολης σέβεται απόλυτα την ιδιωτικότητα σας και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιοποιήσει με κανένα τρόπο τα στοιχεία που δηλώνετε στην παραπάνω φόρμα, ούτε πρόκειται να τα αποθηκεύσει, προωθήσει ή εκμεταλλευτεί. Θα τα χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά για να απαντήσει στο παραπάνω αίτημά σας.