Πληροφορίες

Ο Σύλλογος Μουσικών Αλεξανδρούπολης (ΣΥ.Μ.Α.) ιδρύθηκε την 21η Μαρτίου 2018 στην Αλεξανδρούπολη από μουσικούς ή φίλους της Μουσικής με καταγωγή ή μόνιμη κατοικία την Αλεξανδρούπολη, κινούμενοι από διάθεση προσφοράς στον τόπο που γεννήθηκαν ή διαμένουν, και από την αγάπη τους για την μουσική τέχνη.

Οι σκοποί του συλλόγου είναι μη κερδοσκοπικοί, κοινωνικοί, κοινωφελείς, ανθρωπιστικοί, οικολογικοί, πολιτιστικοί. Μερικοί από αυτούς είναι:

  • Η προώθηση και διάδοση της μουσικής παιδείας, της ενασχόλησης και της εκπαίδευσης σε αυτήν.
  • Την ανάδειξη και προάσπιση του προσωπικού ή/και του ομαδικού καλλιτεχνικού έργου των μελών του.
  • Την λειτουργία του με διαφάνεια ως γνωμοδοτικό όργανο σε θέματα μουσικής και ότι αφορά σε αυτήν, για την επιστημονική γνωμοδότηση και συμβολή σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
  • Την λειτουργία του ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ της αγοράς εργασίας και των μουσικών, μελών ή φίλων με την παράλληλη προσφορά υπηρεσιών εποπτείας και την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών μεταξύ των μελών.
  • Την μελέτη και έρευνα της μουσικής γενικότερα, την καταγραφή και διατήρηση της μουσικής ιστορίας της Αλεξανδρούπολης και των συγκροτημάτων της.

Η οργάνωση και οι δράσεις του συλλόγου βασίζονται στις αρχές της εντιμότητας, ευθύτητας, σεβασμού της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας, ανεξαρτήτως κοινωνικού, βιοτικού, οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου, θρησκεύματος ή άλλης διάκρισης.